υπηρεσίες

Η ThreeSixty παρέχει ασφαλιστικές και τραπεζικές λύσεις σε ατομικό, ομαδικό και εταιρικό επίπεδο. Επίσης μπορεί να δώσει νομικές συμβουλές διαχείρισης της ασφαλιστικής αποζημίωσης καθώς και της προστασίας του πελάτη από τράπεζες και πιστωτές του μέσω εξειδικευμένων συνεργαζόμενων δικηγορικών γραφείων. Επιπρόσθετα μέσω της υπηρεσίας AFIS (Actuarial Financial Insurance Solutions) είμαστε σε θέση να δώσουμε Αναλογιστικές οικονομικές και ασφαλιστικές λύσεις, ελέγχους, επιδιαιτησίες, μέσω του κ. Θεόδωρου Αναγνωστόπουλου, Αναλογιστή με διεθνή καριέρα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
 • Ασφάλιση Ζωής
 • Ασφάλιση Υγείας
 • Αποταμιευτικά
 • Συνταξιοδοτικά
 • Νοσοκομειακά
 • Ασφάλιση Δανείων
 • Κάρτες Υγείας
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
 • Ομαδικά Συνταξιοδοτικά
 • Ομαδικά Νοσοκομειακά
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
 • Επιχείρηση
 • Κατοικία
 • Αστική Ευθύνη
 • Αυτοκίνητο
 • Μεταφορές
 • Yachting
 • Πυρός
 • Art Insurance
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Ταξιδιωτική Ασφάλιση
 • Νομική Προστασία


ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Καταθέσεις
 • Επενδυτικά Προϊόντα
 • Επαγγελματικά Δάνεια
 • Επαγγελματικής Στέγης
 • Στεγαστικά Δάνεια
 • Μισθοδοσία
 • Plafond
 • Leasing
εργαλειοθήκη 360°
Έντυπα: Αιτήσεις / Όροι
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Υπολογιστής Δανείου
Ασφαλιστικοί Όροι