δίκτυο συνεργατών

Η ThreeSixty επιλέγει τους συνεργάτες της με γνώμονα τη φερεγγυότητα, την αξιοπιστία και την αποδεδειγμένη εμπειρία - παρουσία στην ασφαλιστική αγορά.

Γιατί να συνεργαστείτε με την ThreeSixty: "Ισχύς εν τη ενώσει"

Οι Διαμεσολαβητές θα πρέπει να προβληματισθούν και να αναρωτηθούν και για το επιχειρηματικό τους σχήμα. Υπάρχουν πολλά ασφαλιστικά γραφεία τα οποία για να προγραμματίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον πρέπει να κάνουν συγχωνεύσεις ή στρατηγικές συμμαχίες με σκοπό τις οικονομίες κλίμακος, την αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη και τα άλλα πλεονεκτήματα που προκύπτουν. Αυτό αποτελεί ίσως το μοναδικό οδηγό επιβίωσης. Ο συνεργάτης θα έχει όφελος από την πείρα και την γνώση των στελεχών της ThreeSixty αλλά και των συναδέλφων της. Αυτή η δυνατότητα δεν μπορεί να την έχει αν εργάζεται μοναχικά. Με την συνεργασία του με την ThreeSixty θα μειώσει το συνολικό του κόστος , αποδεσμεύεται από την καθημερινή διοίκηση του γραφείου και το χρόνο αυτόν μπορεί να τον χρησιμοποιεί για την αύξηση της παραγωγής. Ο συνεργάτης μέσω της πλατφόρμας της ThreeSixty θα έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό του γραφείο και θα ελέγχει το χαρτοφυλάκιό του. Ο αυξημένος όγκος εργασιών της ThreeSixty θα προσφέρει σημαντική διαπραγματευτική δύναμη προς τις Ασφαλιστικές εταιρίες με ότι οφέλη αυτό συνεπάγεται για όλους.

είσοδος συνεργατών
Username


Password


Γίνετε συνεργάτης μας