ασφάλεια περιουσίας

Ο κλάδος περιουσίας αποτελείται από ακίνητα ιδιωτικά ή επαγγελματικά που έχουμε στην κατοχή μας.

Η κατοικία μας (κύρια, δευτερεύουσα ή εξοχική) αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο, καθώς είναι εκείνο το αγαθό που έχει αποκτηθεί με προσπάθεια πολλών ετών, και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την καθημερινότητά μας και την οικογενειακή μας ζωή. Είναι μετά την τροφή, η μεγαλύτερή μας ανάγκη προς ικανοποίηση σύμφωνα με την πυραμίδα αναγκών του ανθρώπου για επιβίωση.

Η οικονομική αλλά και συναισθηματική σύνδεση που έχουμε με την περιουσία μας, μας δημιουργεί έντονα την ανάγκη να νιώθουμε προστατευμένοι από ζημιογόνα γεγονότα όπως είναι για παράδειγμα η πυρκαγιά, η κλοπή, τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικά φαινόμενα, σεισμός, διαρροή σωληνώσεων, αστική ευθύνη προς τρίτους κ.α.

Το επαγγελματικό ακίνητο που διαθέτουμε είτε για να στεγάσουμε την επιχείρησή μας, είτε προς εκμετάλλευση για παραγωγή εισοδήματος είναι κάτι που πρέπει να προστατεύσουμε γιατί μια μερική ή ολική καταστροφή του μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες εκπλήξεις. Όλοι έχουμε ακούσει για μικρές αλλά και μεγάλες καταστροφές και περιουσίες που χάθηκαν εν μια νυκτί.

Συνάπτοντας ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την προστασία της περιουσίας μας, εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα κάλυψης αναπάντεχων ζημιογόνων γεγονότων, των οποίων το κόστος θα μπορούσε να μας σπρώξει σε μια οικονομική καταστροφή και προσωπικό αδιέξοδο.

Η ThreeSixty, μέσω των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε το πρόγραμμα εκείνο που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, είτε προτείνοντάς σας κάποιο ασφαλιστικό πακέτο είτε συνθέτοντας ένα δικό σας, μέσω επιλογής μεμονωμένων καλύψεων.

Υπάρχουν ειδικά προγράμματα για ενυπόθηκα ακίνητα, δηλαδή ακίνητα τα οποία είναι με δανεισμό και προσημειωμένα σε Τραπεζικά Ιδρύματα, τα οποία είναι σύννομα με αυτά που είμαστε υποχρεωμένοι βάσει της ΤτΕ.

Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι, για ό,τι μας ανήκει έχουμε ευθύνη προς τους τρίτους... αυτό σημαίνει ότι ζημιές προκληθούν από το δικό μας ακίνητο προς τρίτους είμαστε νομικά υπεύθυνοι!


εργαλειοθήκη 360°
Έντυπα: Αιτήσεις / Όροι
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Υπολογιστής Δανείου
Ασφαλιστικοί Όροι