ασφάλεια αυτοκινήτου / μοτοσυκλέτας

Σύμφωνα με το Νόμο έχετε υποχρέωση να συνάψετε ασφάλιση για την κάλυψη της αστικής ευθύνης σας έναντι τρίτων (Σωματικές βλάβες & Υλικές ζημιές € 1.000.000) που τυχόν προκαλέσει το όχημά σας.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και προαιρετικές ασφαλίσεις πλην της υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης, που στοχεύουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη δική σας κάλυψη και την οικονομική σας εξασφάλιση σε περίπτωση ελεύσεως του κινδύνου . Προαιρετικές καλύψεις είναι οι: Πυρός (φωτιά), Τρομοκρατικές Ενέργειες, Κλοπή (ολική & μερική), Θραύση Κρυστάλλων, Κάλυψη Αερόσακου, Φυσικά Φαινόμενα, Ιδίες ζημιές (Μικτή), Προσωπικό Ατύχημα, Νομική Προστασία, Οδική Βοήθεια κ.α.

Οι βασικοί νόμοι που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση του Κλάδου Αυτοκινήτου είναι ο Ν.489/76, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι σήμερα, όπου προβλέπονται οι βασικές διατάξεις «περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και ο Ν.2496/1997 που ρυθμίζει γενικά την ασφαλιστική σύμβαση.

Ανασφάλιστα Οχήματα
Η κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος τιμωρείται από το νόμο (Νόμος 489/76) με τις εξής κυρώσεις:
Διοικητικές Κυρώσεις:

  • Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες

  • Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, €500 για τα επιβατικά και €250 για τα δίκυκλα.

Η άδεια ικανότητας οδηγού μπορεί να επιστραφεί στον οδηγό πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα.
Ποινικές Κυρώσεις:

  • Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο

  • Χρηματική ποινή μέχρι €3.000
Ενδεικτικές Τιμές Ασφάλισης

E.I.X.
Φορ. ΊπποιΚυβικάΕξάμηνοΕτήσιο
... - 6... - 928106 €212 €
7 - 8929 - 1214115 €230 €
9 - 101215 - 1499124 €247 €
11 - 121500 - 1785130 €261 €
13 - 141786 - 2071138 €276 €
15 - 202072 - 2928177 €355 €
21 - ...2929 - ...194 €388 €
Moto
ΚυβικάΤρίμηνοΕξάμηνοΕτήσιο
5030 €60 €
51 - 12522 €46 €85 €
126 - 25028 €53 €105 €
251 - 50034 €65 €130 €
501 - ...51 €98 €195 €
Οι τιμές αφορούν εξάμηνα ασφάλιστρα βασικών καλύψεων, σε όχημα 5ετίας χωρίς ζημιές, με ιδιοκτήτη ηλικίας 35 μέχρι 55 ετών και με άδεια οδήγησης τουλάχιστον 5 ετών.
εργαλειοθήκη 360°
Έντυπα: Αιτήσεις / Όροι
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Υπολογιστής Δανείου
Ασφαλιστικοί Όροι


προσφορά ασφάλισης
Μάρκα

Κυβισμός

Έτος 1ης κυκλοφορίας

Αξία