ασφάλεια αστικής ευθύνης

Το άγχος της καθημερινότητας από την επαγγελματική μας δράση είναι μεγάλο, καθώς οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις μας είναι συνεχώς αυξανόμενες.

Λάθη και παραλείψεις που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από την άσκηση της επαγγελματικής μας δραστηριότητας μπορεί να μας επιφέρουν τεράστιες οικονομικές και όχι μόνο επιπτώσεις.

Είναι πολύ σημαντικό επομένως να έχουμε διασφαλίσει ένα τέτοιο ατυχές γεγονός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής αστικής ευθύνης, το οποίο μας απαλλάσσει από το φόβο της πρόκλησης βλάβης σε κάποιον τρίτο άθελά μας, αποζημιώνοντας τον παθόντα πλήρως και μέχρι το ανώτατο όριο ασφάλισης που έχουμε επιλέξει.

Η ThreeSixty σας παρέχει ευέλικτα και σύγχρονα προγράμματα, προς επαγγελματίες και ιδιώτες, τα οποία είναι βασισμένα στις απαιτήσεις της εποχής μας. Λαμβάνοντας υπόψη μας την επαγγελματική σας δραστηριότητα, είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε πλήρως και να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το δικό σας ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Είναι πολύ σημαντικό να μεριμνήσετε για τη σύναψη ενός συμβολαίου αστικής ευθύνης καθώς σύμφωνα με νομοθεσία, η ασφάλιση για αρκετές κατηγορίες επαγγελμάτων είναι υποχρεωτική.


εργαλειοθήκη 360°
Έντυπα: Αιτήσεις / Όροι
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Υπολογιστής Δανείου
Ασφαλιστικοί Όροι